Hoofdstuk 8

“Hoofdstuk 8

Toen Peters toestel op Kennedy Airport landde, stond de limousine die hij vanuit het vliegtuig geregeld had op hem te wachten. Frank wachtte op kantoor op hem. In sommige opzichten was het nieuws niet zo slecht als hij gevreesd had, maar het was nog steeds niet goed. Hij wist dat het allemaal nieuw was voor Frank en dat hij heel wat zou moeten uitleggen. Nog maar vijf dagen geleden, toen Peter uit Genève vertrok, had alles er zo goed uitgezien.

Het vrijdagavondverkeer richting stad was een ellende. Het was spitsuur en het was juni. Het verkeer liep overal vast en het was al na zessen toen Peter, gespannen en vermoeid, eindelijk bij Wilson-Donovan aankwam. Hij had tijdens de vlucht uren aan de rapporten en aantekeningen van Suchard zitten werken en had zelfs niet eens aan Olivia gedacht. Hij kon alleen maar aan Frank denken, aan Vicotec en aan hun toekomst. Het ergste nieuws was dat ze de hoorzittingen van het CBG af moesten zeggen, maar het was te doen. Peter besefte dat Frank ontzettend teleurgesteld zou zijn.

Zijn schoonvader wachtte op hem in de grote hoeksuite op de vijfenveertigste verdieping die hij al dertig jaar, sinds Wilson-Donovan het gebouw betrok, gebruikte. En zijn se cretaresse zat nog op haar plaats. Ze bood Peter iets te drinken aan, maar hij wilde alleen maar een glas water. ‘Je hebt het dus voor elkaar!’ Frank zag er gedistingeerd en opgewekt uit in z’n donkere krijtstreeppak en met z’n dikke bos grijs haar, en Peter zag uit zijn ooghoeken dat er een fles Franse champagne in de zilveren koeler stond. ‘Vanwaar al die geheimzinnigheid? Je maakt het heel spannend! Het lijkt wel een spionageverhaal!’ De twee mannen schudden elkaar de hand en Peter vroeg hoe het met hem ging. Maar Frank Donovan zag er gezonder uit dan hij. Hij was zeventig, maar vitaal en in goede gezondheid en hij had bij alles de touwtjes stevig in handen, zoals ook nu. Hij beval Peter haast hem te vertellen wat er in Parijs was gebeurd.

‘Ik heb Suchard vandaag gesproken,’ zei Peter toen hij ging zitten. Hij wilde nu dat hij over de telefoon iets had gezegd om hem van tevoren te waarschuwen. De ongeopende champagne leek hem beschuldigend aan te staren. ‘Hij heeft ontzettend lang over de tests gedaan, maar ik denk dat het het waard was.’ Hij voelde zijn knieën trillen als van een kind en hij wenste bijna dat hij hier niet hoefde te zijn. ‘Wat bedoel je? Een verklaring dat alles prima in orde is, neem ik aan.’ Hij wierp een blik op zijn schoonzoon en Peter schudde zijn hoofd en keek hem recht aan. ik ben bang van niet. Een van de minder belangrijke bestanddelen sloeg op hol in de eerste ronde van de tests en hij wilde ons absoluut niet zijn fiat geven voor hij ze allemaal opnieuw had gedaan. Hij dacht dat we ofwel een ernstig probleem hadden, of dat er een fout in hun testsysteem was geslopen.’

‘En wat was het?’ Beide mannen keken nu ernstig. ‘Ons product, vrees ik. Er is één enkel element dat we moeten veranderen. Als we dat doen, kunnen we zeker zijn van het welslagen. Maar volgens Suchard is het zoals het er nu voorstaat, dodelijk.’ Peter zag eruit alsof hij bereid was nu alles onder ogen te zien, maar Frank schudde alleen maar ongelovig zijn hoofd, leunde achterover in zijn stoel en dacht na over wat Peter hem net had verteld. ‘Dat is bespottelijk. Wij weten wel beter. Kijk naar Berlijn. Kijk naar Genève. Zij hebben die tests maandenlang uitgevoerd en bij iedere test kwamen we er goed uit.’ ‘Maar in Parijs niet. Daar kunnen we niet omheen. Gelukkig schijnt het maar om een enkel element te gaan, en dat is “redelijk gemakkelijk” te veranderen.’ Hij citeerde nu Suchard.

‘Hoe gemakkelijk?’ Frank keek hem nijdig aan, hij wilde maar een antwoord horen.

‘Hij denkt dat het onderzoek, met een beetje geluk, een halfjaar tot een jaar zal duren. Hooguit twee. Maar als we er weer dubbele teams op zetten, denk ik dar we tegen het volgend kalenderjaar klaar kunnen zijn. Ik denk niet dat het sneller kan.’ Hij had het tijdens de vlucht allemaal nauwkeurig berekend op zijn computer. ‘Onzin. Over drie maanden vragen we het CBG om met de vervroegde proeven op mensen te mogen beginnen. Dat is de tijd die we hebben en dat is de tijd die we ervoor nemen. Flet is jouw taak daarop toe te zien. We halen die Franse gek hier naartoe om te helpen, als dat nodig is.’ ‘Het lukt niet in drie maanden.’ Peter was geschokt door wat Frank zei. ‘Dat is onmogelijk. We moeten de aanvraag voor vervroegde proeven intrekken en onze verschijning op de hoorzitting uitstellen.’

‘Dat doe ik niet,’ schreeuwde Frank tegen hem. ‘We staan voor gek. Je hebt tijd genoeg om de kink uit de kabel te halen voor we daar moeten verschijnen.’ ‘En als het niet lukt en ze geven ons de vrijstelling die we willen hebben, vermoorden we misschien iemand. Je hebt gehoord wat Suchard heeft gezegd, het is gevaarlijk. Frank, ik wil dit product ook dolgraag op de markt brengen. Maar ik ga er geen mensen aan opofferen.’ ik beveel het je,’ zei zijn schoonvader met opeengeklemde tanden. ‘Je hebt drie maanden om het op te lossen voordat de hoorzittingen beginnen.’

‘Ik ga niet naar het CBG met een product dat gevaarlijk is, Frank. Begrijp je wat ik zeg?’ Peter verhief zijn stem tegen hem, dat was nog nooit eerder gebeurd. Maar hij was moe, het was een lange vlucht geweest en hij had al in dagen geen behoorlijke nachtrust gehad. En Frank gedroeg zich als een idioot, hij hield maar vol dat ze naar de hoorzitting zouden gaan om te vragen of ze met de proeven konden beginnen en om Vicotec in een ‘versnelde procedure’ op te nemen, terwijl Suchard hun net verteld had dat het dodelijk kon zijn. ‘Heb je me verstaan?’ herhaalde hij, en de oude man schudde zijn hoofd in stille woede. ‘Nee, dat heb ik niet. Je weet wat ik van je verlang. Doe dat. Ik ben niet van plan nog meer geld over de balk te gooien om dit te ontwikkelen. Het wordt nu gelanceerd, of helemaal niet. Is dat duidelijk?’

‘Volkomen,’ zei Peter zacht, nu weer beheerst. ‘Dan denk ik dat het niet gelanceerd wordt.”

Being A Beginner Blogger

Starting a blog can be complicated experience if you don’t really know what you are doing, which is why you really need to look into the many websites that can give you the details you need in order to get off to a good start. Some of these websites can point you in the right direction while others are able to tell you exactly what you need to do. The choice is yours.

What you need to keep in mind is the fact that you are actually just starting. There’s no need to hurry and risking messing it all up later on.

Who Are The Proxy Sellers You Can Count On?

There are plenty of proxy sellers in the market, which can make it a bit difficult for you to know which one to trust at any given point. Once you’ve already made a few purchases, you can start getting a feel for which seller you should trust, but it can still be a pain to deal with in the beginning. When you make use of resources that compiles reviews on the different proxy sellers in the market, however, you get a different story. Now you get a better idea of which seller to buy from in the outset.

How To Best Make Use Of Cookies

The best ways to make use of cookies is to simply enable them with sites that you truly trust. There is much in the way of using the internet that escapes a lot of people, especially if they are too impatient to deal with complicated aspects of it. If you really want to make the internet your friend, enabling cookies is just common sense.

By having cookies enabled, you could do things like get certain information or deals that you would have missed. Disabling cookies might save you from some hassle, but it takes a lot away as well.